Badplatsen Möckeln Sandtorpsbadet

Badplatsen Möckeln Sandtorpsbadet ligger i Karlskoga i Örebro län. Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun med en knappt 100 m lång sandstrand. badet är ett så kallat EU-bad.

Badet har de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet.

Sandstrand, långgrunt och sand botten. Gräs och gång-/cykelbana vid stranden. Parkering 100m bort.

Parkering.

Vattnet i Möckeln Sandtorpsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,5°C uppmätt 2019-07-03.

Vattenkvalitet: God kemisk och måttlig ekologisk status.

Möckeln Sandtorpsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 17°C
2019-07-03
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-07-03

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-07-03 16.5°C Tjänligt Nej 30 <1
2019-06-12 15.0°C Tjänligt Nej 15 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Möckeln Sandtorpsbadet

Möckeln, Sandviksbadet

Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun. Vid badet finns beach volley-planer på den ca 100 m långa sandstranden. Badet är registrerat EU-bad. Badet har vid de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet. skogsmark och gräsytor vid stranden. Badet ligger vid utloppet från Svartälven och Dussmosstjärnet. Sandviksbadet har sandbotten och är långgrunt. Badet har fått bedömningen utmärkt kvalitet de senaste åren.
Läs mer…

Möckeln Näset Östra

Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun. Registrerat EU-bad. Badet har fått bedömningen tillfredsställande kvalitet de senaste två åren.
Läs mer…

Strandbadet

Badplatsen Strandbadet ligger i Karlskoga i Örebro län.
Läs mer…

Möckeln Näset Västra

Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun. Registrerat EU-bad med brygga och ca 100 m sandstrand. Badvattnet har fått bedömningen bra kvalitet de senaste två åren.
Läs mer…

Möckeln Strandvallen

Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun. Strandvallen är en badplats väster om Näset Västra. Den ligger vid sjön Möckeln med en kortare sandstrand på ca 30 meter. Badplatsen är ett EU-bad.
Läs mer…