Badplats Möckeln Näset Östra

Badplats Möckeln Näset Östra ligger i Karlskoga i Örebro län. Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun. Registrerat EU-bad.

Badet har fått bedömningen tillfredsställande kvalitet de senaste två åren.

Gräsytor som slutar i en mindre sandstrand. Gång- och cykelbana till närliggande restaurang och badhus. Utsläpp av dagvatten sker vid badplatsen som har sandbotten och är långgrunt. Badet har fått bedömningen tillfredsställande kvalitet de senaste två åren.

Hänvisas till Näset Västra

Vattnet i Möckeln Näset Östra är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,5°C uppmätt 2013-08-07.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status och god kemisk status.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 23°C
2013-08-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-07

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Möckeln Näset Östra

Strandbadet

Badplats Strandbadet ligger i Karlskoga i Örebro län.
Läs mer…

Möckeln Näset Västra

Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun. Registrerat EU-bad med brygga och ca 100 m sandstrand. Badvattnet har fått bedömningen bra kvalitet de senaste två åren.
Läs mer…

Möckeln Strandvallen

Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun. Strandvallen är en badplats väster om Näset Västra. Den ligger vid sjön Möckeln med en kortare sandstrand på ca 30 meter. Badplatsen är ett EU-bad.
Läs mer…

Möckeln Sandtorpsbadet

Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun med en knappt 100 m lång sandstrand. badet är ett så kallat EU-bad. Badet har de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Möckeln, Sandviksbadet

Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun. Vid badet finns beach volley-planer på den ca 100 m långa sandstranden. Badet är registrerat EU-bad. Badet har vid de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet. skogsmark och gräsytor vid stranden. Badet ligger vid utloppet från Svartälven och Dussmosstjärnet. Sandviksbadet har sandbotten och är långgrunt. Badet har fått bedömningen utmärkt kvalitet de senaste åren.
Läs mer…