Badplats Sörasjön, Korsberga

Badplats Sörasjön, Korsberga ligger i Vetlanda i Jönköpings län. Sörasjön är en liten insjö, 0,8 km2, belägen i Vetlanda kommun. Vid badet finns en brygga.

Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.

Badplatsen ligger vid Sörasjön i Korsberga, Vetlanda kommun. Stranden är främst av gräs och sand och sträcker sig ca 60 meter. Botten är sandig, och sjön har Emån som huvudavrinningsområde. Växtlighet i området är främst gräs och enstaka tallar.

Vid badet finns parkering, omklädningshytt, brygga och torrtoalett.

Vattnet i Sörasjön, Korsberga är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-14.

Vattenkvalitet: Sörasjön är en liten sjö och har därför inte beräknats någon status.

Sörasjön, Korsberga hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 18.0°C Tjänligt Nej 5 10
2020-06-16 19.0°C Tjänligt Nej 31 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sörasjön, Korsberga

Paddingetorpasjön, Bäckaby

Paddingetorpasjön är en liten insjö, 0,3 km2, belägen i Vetlanda kommun. Vid badet finns en brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Boskvarnasjön, Lindshammar

Badplats Boskvarnasjön, Lindshammar ligger i Uppvidinge i Kronobergs län.
Läs mer…

Bjädesjösjön, Myresjö

Bjädesjösjön är en liten insjö, ca 1,2 km2 belägen i Vetlanda kommun med ca 100 meter lång strand. Vid badet finns en brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Karsnäsasjön, Nye

Karsnäsasjön är en liten insjö, ca 0,7 km2, belägen i Vetlanda kommun. Badplatsen har en liten strand, ca 40 meter, och brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Värnen, Trollebo

Värnen är en liten insjö, ca 2,5 km2, Belägen i Vetlanda kommun. Vid badet finns en ca 50 m lång strand med brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…