Badplats Grumlan, Sandlandet

Badplats Grumlan, Sandlandet ligger i Vetlanda i Jönköpings län. Sandlandets badplats ligger vid sjön Grumlan som är en relativt liten sjö, ca 4km2, belägen i Vetlanda. Badet har en ca 70 meter lång sandstrand, bryggor saknas.

Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen bra kvalitet.

Badplatsen ligger vid sjön Grumlan i fritidsområdet Sandlandet i Vetlanda. Stranden är av sand och gräs och sträcker sig ca 70 meter. Det är långgrunt och botten är sandig. Sjön är humös och har högt färgtal och har Emån som huvudavrinningsområde.

Badet ligger i ett fritidsområde. På badplatsen finns inga bryggor, toaletter eller omklädningsmöjligheter. Parkering finns.

Vattnet i Grumlan, Sandlandet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2020-07-28.

Vattenkvalitet: Sjön Grumlan har god ekologisk status samt god kemisk status exklusive kvicksilver.

Grumlan, Sandlandet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 20.0°C Tjänligt Ingen uppgift 9 <10
2020-06-30 22.0°C Tjänligt Blomning 66 50
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Grumlan, Sandlandet

Emån, Kyrkviken

Kyrkvikens badplats ligger vid Emån strax utanför Vetlanda. Vid badet finns brygga och stor gräsyta. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Grumlan, Östanå

Östanå badplats är en relativt liten insjö, ca 4 km2 belägen i Vetlanda kommun med ca 250 m lång sandstrand. Vid badet finns bryggor samt hopptorn. Badplatsen är registrerat som sk EU-bad av Vetlanda kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Medley Vetlanda badhus

Badplats Medley Vetlanda badhus ligger i Vetlanda i Jönköpings län.
Läs mer…

Medley Myresjö simhall

Badplats Medley Myresjö simhall ligger i Vetlanda i Jönköpings län.
Läs mer…

Bjädesjösjön, Myresjö

Bjädesjösjön är en liten insjö, ca 1,2 km2 belägen i Vetlanda kommun med ca 100 meter lång strand. Vid badet finns en brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…