Badplats Grumlan, Östanå

Betyg: 2/5 (12 röster)

Badplats Grumlan, Östanå ligger i Vetlanda i Jönköpings län. Östanå badplats är en relativt liten insjö, ca 4 km2 belägen i Vetlanda kommun med ca 250 m lång sandstrand. Vid badet finns bryggor samt hopptorn.

Badplatsen är registrerat som sk EU-bad av Vetlanda kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badplatsen ligger vid sjön Grumlan i fritidsområdet Östanå i Vetlanda. Stranden är främst av sand och gräs och sträcker sig ca 250 m. Det är relativt långgrunt och botten är sandig-lerig. Sjön är humös och har högt färgtal och har Emån som huvudavrinningsområde. Växtlighet i badområdet är främst gräs och enstaka tallar och björkar.

Badet ligger i ett fritidsområde där det finns camping, kiosk, restaurang, golf, motionsspår, lekplatser, beachvolleyplan och tennisbanor. Omklädningsrum med wc finns i direkt anslutning till badet. En större parkering finns. Utedusch för avspolning efter badet finns på stranden.

Vattnet i Grumlan, Östanå är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-15.

Vattenkvalitet: Sjön Grumlan har god ekologisk status samt god kemisk status exklusive kvicksilver.

Grumlan, Östanå hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-15 18.0°C Tjänligt Ingen uppgift 21 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
17.7°C  (2019-06-06)
23°C  (2020-06-13)
19°C  (2021-05-29)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Grumlan, Östanå

Grumlan, Sandlandet

Sandlandets badplats ligger vid sjön Grumlan som är en relativt liten sjö, ca 4km2, belägen i Vetlanda. Badet har en ca 70 meter lång sandstrand, bryggor saknas. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen bra kvalitet.
Läs mer…

Emån, Kyrkviken

Kyrkvikens badplats ligger vid Emån strax utanför Vetlanda. Vid badet finns brygga och stor gräsyta. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Medley Vetlanda badhus

Badplats Medley Vetlanda badhus ligger i Vetlanda i Jönköpings län.
Läs mer…

Medley Myresjö simhall

Badplats Medley Myresjö simhall ligger i Vetlanda i Jönköpings län.
Läs mer…

Bjädesjösjön, Myresjö

Bjädesjösjön är en liten insjö, ca 1,2 km2 belägen i Vetlanda kommun med ca 100 meter lång strand. Vid badet finns en brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…