Badplats Emån, Kyrkviken

Badplats Emån, Kyrkviken ligger i Vetlanda i Jönköpings län. Kyrkvikens badplats ligger vid Emån strax utanför Vetlanda. Vid badet finns brygga och stor gräsyta.

Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.

Badplatsen ligger vid Emån i bostadsområdet Bäckseda i Vetlanda. Stranden är främst av gräs med en liten sandremsa närmast vattnet. Botten är sandig och vattnet djupnar ganska fort. Växtlighet i området är främst gräs och blandad skog.

Badet har en brygga, torrtoalett och lekytor på gräs. En större parkering finns.

Vattnet i Emån, Kyrkviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 24,0°C uppmätt 2020-06-30.

Vattenkvalitet: Den del av Emån som badplatsen finns vid uppnår måttlig ekologisk status samt god kemisk status exklusive kvicksilver.

Emån, Kyrkviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 24°C
2020-06-30
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-06-30

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-06-30 24.0°C Tjänligt Blomning 54 40
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Emån, Kyrkviken

Grumlan, Sandlandet

Sandlandets badplats ligger vid sjön Grumlan som är en relativt liten sjö, ca 4km2, belägen i Vetlanda. Badet har en ca 70 meter lång sandstrand, bryggor saknas. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen bra kvalitet.
Läs mer…

Grumlan, Östanå

Östanå badplats är en relativt liten insjö, ca 4 km2 belägen i Vetlanda kommun med ca 250 m lång sandstrand. Vid badet finns bryggor samt hopptorn. Badplatsen är registrerat som sk EU-bad av Vetlanda kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Medley Vetlanda badhus

Badplats Medley Vetlanda badhus ligger i Vetlanda i Jönköpings län.
Läs mer…

Medley Myresjö simhall

Badplats Medley Myresjö simhall ligger i Vetlanda i Jönköpings län.
Läs mer…

Bjädesjösjön, Myresjö

Bjädesjösjön är en liten insjö, ca 1,2 km2 belägen i Vetlanda kommun med ca 100 meter lång strand. Vid badet finns en brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…