Badplats Solgenån, Skede

Badplats Solgenån, Skede ligger i Vetlanda i Jönköpings län. Skedes badplats ligger vid Solgenån i Vetlanda kommun. Vid badet finns en brygga.

Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.

Badplatsen ligger vid Solgenån i samhället Skede i Vetlanda kommun. Stranden är av gräs med en smal sandremsa och sträcker sig ca 80 meter. Botten är sandig och vattnet är ganska strömt. Växtlighet i området är främst gräs och enstaka björkar och tallar.

Badet ligger vid en hembygdsgård med café som är öppet söndagar. Det finns parkering, lekplats, WC, brygga och grillplats.

Vattnet i Solgenån, Skede är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-06-23.

Vattenkvalitet: Den del av Solgenån som badplatsen finns vid uppnår måttlig ekologisk status och god kemisk status exklusive kvicksilver.

Solgenån, Skede hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-06-23
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-06-23

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-06-23 18.0°C Tjänligt Nej 36 40
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Solgenån, Skede

Holmasjön, Holsby

Holmasjön är en liten insjö, ca 0,2 km2, belägen i Vetlanda kommun. Vid badet finns brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Medley Vetlanda badhus

Badplats Medley Vetlanda badhus ligger i Vetlanda i Jönköpings län.
Läs mer…

Solgen Sanden

Badplats Solgen Sanden ligger i Eksjö i Jönköpings län.
Läs mer…

Emån, Kyrkviken

Kyrkvikens badplats ligger vid Emån strax utanför Vetlanda. Vid badet finns brygga och stor gräsyta. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Ekenässjön

Ekenässjön är en liten insjö, ca 1km2, belägen i Vetlanda kommun med drygt 100 m lång strand. Vid badet finns en brygga. Badplatsen är liten, ej registrerad som sk EU-bad. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…