Badplats Skönvikshallen

Badplats Skönvikshallen ligger i Säter i Dalarnas län.

Lägg till eller uppdatera information

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Skönvikshallen

Skönvik

Badplats Skönvik ligger i Säter i Dalarnas län.
Läs mer…

Ljusternbadet

Ljustern är en mellanstor sjö belägen alldes vid staden Säter i Ljusteråns vattensystem. Själva badplatsen ligger vid campingen ca 1km söder om centrum. Vid varmt väder kan badet ha tämligen många besökare (>200/dag) och det har därför rapporterats som s.k. EU-bad av kommunen. Badvattenkvaliteten har de senaste åren klassats som utmärkt. Föroreningsrisken bedöms generellt som låg och utgörs främst av risken för utsläpp från enskilda avlopp eller det kommunala nätet vid särskilda händelser.
Läs mer…

Solvarbo, Dammsjön

Badvattnet "Solvarbo, Dammsjön" är en relativt liten, näringsfattig skogssjö. Omgivningarna består till största delen av tallbevuxen sandig skogsmark, samt sommarstugetomter. Eftersom antalet badande tidvis kan vara stort har badplatsen registrerats som s.k.EU-bad av Säters kommun. Badvattenkvaliteten har de senaste åren bedömts som utmärkt. Inga påtagliga riskfaktorer finns förutom möjligen enskilda avlopp. Restriktioner för wc-avlopp finns dock i områdesbestämmelser.
Läs mer…

Vikmanshyttebadet

Badplats Vikmanshyttebadet ligger i Hedemora i Dalarnas län.
Läs mer…

Hyen

Badplats Hyen ligger i Säter i Dalarnas län.
Läs mer…