Badplats Hyen

Badplats Hyen är ett insjöbad i Säter i Dalarnas län.

Vattnet i Hyen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,8°C uppmätt 2020-07-14.

Hyen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 18.8°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-07 17.4°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 39 170
2020-06-09 16.6°C Tjänligt Ingen uppgift 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hyen

Övre Klingen

Badplats Övre Klingen ligger i Säter i Dalarnas län.
Läs mer…

Vika Strand

Badplats Vika Strand ligger i Falun i Dalarnas län.
Läs mer…

Skönvikshallen

Badplats Skönvikshallen ligger i Säter i Dalarnas län.
Läs mer…

Ljusternbadet

Ljustern är en mellanstor sjö belägen alldes vid staden Säter i Ljusteråns vattensystem. Själva badplatsen ligger vid campingen ca 1km söder om centrum. Vid varmt väder kan badet ha tämligen många besökare (>200/dag) och det har därför rapporterats som s.k. EU-bad av kommunen. Badvattenkvaliteten har de senaste åren klassats som utmärkt. Föroreningsrisken bedöms generellt som låg och utgörs främst av risken för utsläpp från enskilda avlopp eller det kommunala nätet vid särskilda händelser.
Läs mer…

Skönvik

Badplats Skönvik ligger i Säter i Dalarnas län.
Läs mer…