Badplats Skönvik

Badplats Skönvik är ett insjöbad i Säter i Dalarnas län.

Vattnet i Skönvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,4°C uppmätt 2020-07-07.

Skönvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-07 17.4°C Tjänligt Ingen uppgift 1 <10
2020-06-09 15.7°C Tjänligt Ingen uppgift 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Skönvik

Skönvikshallen

Badplats Skönvikshallen ligger i Säter i Dalarnas län.
Läs mer…

Ljusternbadet

Ljustern är en mellanstor sjö belägen alldes vid staden Säter i Ljusteråns vattensystem. Själva badplatsen ligger vid campingen ca 1km söder om centrum. Vid varmt väder kan badet ha tämligen många besökare (>200/dag) och det har därför rapporterats som s.k. EU-bad av kommunen. Badvattenkvaliteten har de senaste åren klassats som utmärkt. Föroreningsrisken bedöms generellt som låg och utgörs främst av risken för utsläpp från enskilda avlopp eller det kommunala nätet vid särskilda händelser.
Läs mer…

Solvarbo, Dammsjön

Badvattnet "Solvarbo, Dammsjön" är en relativt liten, näringsfattig skogssjö. Omgivningarna består till största delen av tallbevuxen sandig skogsmark, samt sommarstugetomter. Eftersom antalet badande tidvis kan vara stort har badplatsen registrerats som s.k.EU-bad av Säters kommun. Badvattenkvaliteten har de senaste åren bedömts som utmärkt. Inga påtagliga riskfaktorer finns förutom möjligen enskilda avlopp. Restriktioner för wc-avlopp finns dock i områdesbestämmelser.
Läs mer…

Vikmanshyttebadet

Badplats Vikmanshyttebadet ligger i Hedemora i Dalarnas län.
Läs mer…

Hyen

Badplats Hyen ligger i Säter i Dalarnas län.
Läs mer…