Badplats Ljusternbadet

Badplats Ljusternbadet ligger i Säter i Dalarnas län. Ljustern är en mellanstor sjö belägen alldes vid staden Säter i Ljusteråns vattensystem. Själva badplatsen ligger vid campingen ca 1km söder om centrum.

Vid varmt väder kan badet ha tämligen många besökare (>200/dag) och det har därför rapporterats som s.k. EU-bad av kommunen. Badvattenkvaliteten har de senaste åren klassats som utmärkt. Föroreningsrisken bedöms generellt som låg och utgörs främst av risken för utsläpp från enskilda avlopp eller det kommunala nätet vid särskilda händelser.

Badplatsen ligger i sjön Ljustern, en dryg kilometer söder om staden Säters centrala delar. Den består av en ca 150 m lång sandstrand, med intilliggande gräsytor och i de södra delarna även vissa klipphällar. Badet är i de flesta delana relativt långgrunt .

Vid badet finns parkering och omklädningsrum. I anslutning till badet finns också en camping, vilket innebär att tillgång till servering/servicebutik och toaletter finns i direkt anslutning.

Vattnet i Ljusternbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Ljustern har bedömts ha god ekologisk status och uppnår god kemisk status - exklusive kvicksilver.

Ljusternbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 19.0°C Tjänligt Ingen uppgift 8 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ljusternbadet

Skönvik

Badplats Skönvik ligger i Säter i Dalarnas län.
Läs mer…

Skönvikshallen

Badplats Skönvikshallen ligger i Säter i Dalarnas län.
Läs mer…

Vikmanshyttebadet

Badplats Vikmanshyttebadet ligger i Hedemora i Dalarnas län.
Läs mer…

Solvarbo, Dammsjön

Badvattnet "Solvarbo, Dammsjön" är en relativt liten, näringsfattig skogssjö. Omgivningarna består till största delen av tallbevuxen sandig skogsmark, samt sommarstugetomter. Eftersom antalet badande tidvis kan vara stort har badplatsen registrerats som s.k.EU-bad av Säters kommun. Badvattenkvaliteten har de senaste åren bedömts som utmärkt. Inga påtagliga riskfaktorer finns förutom möjligen enskilda avlopp. Restriktioner för wc-avlopp finns dock i områdesbestämmelser.
Läs mer…

Käringtjärn, Västerbybadet

Badplats Käringtjärn, Västerbybadet ligger i Hedemora i Dalarnas län.
Läs mer…