Badplats Solvarbo, Dammsjön

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplatsen Solvarbo, Dammsjön ligger i Säter i Dalarnas län. Badvattnet "Solvarbo, Dammsjön" är en relativt liten, näringsfattig skogssjö. Omgivningarna består till största delen av tallbevuxen sandig skogsmark, samt sommarstugetomter.

Eftersom antalet badande tidvis kan vara stort har badplatsen registrerats som s.k.EU-bad av Säters kommun. Badvattenkvaliteten har de senaste åren bedömts som utmärkt. Inga påtagliga riskfaktorer finns förutom möjligen enskilda avlopp. Restriktioner för wc-avlopp finns dock i områdesbestämmelser.Badplatsen ligger i sjön Dammsjön, ca 2,5 km söder om byn Solvarbo, Säters kommun. Stranden är ca 250 m lång och mycket långgrund. Detta i kombination med att bottenmaterialet består av fin sand har lett till att badet vid god väderlek kan vara mycket välbesökt (>200 badande/dag).Vid badplatsen finns parkering, toaletter och omklädningsutrymmen, samt kiosk/enklare servering.

Vattnet i Solvarbo, Dammsjön är otjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,5°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Dammsjön har bedömts ha god ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status - framför allt på grund av förhöjda metallhalter.

Solvarbo, Dammsjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Otjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 19.5°C Otjänligt Ingen uppgift 1414 <150
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
18°C  (2017-07-21)
20.3°C  (2018-05-14)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badgäst 2018-06-27

Vi var och badade och solade i Dammsjön idag.Personalen som arbetade med att att städa toaletterna hade samma kläder när dom stod i kiosken och arbetade Här i Sverige har vi tydliga regler hur vi hanterar hygienen, livsmedel och farligt avfall det är en stor hälsorisk att handla i kiosken det man ska förtära.Det såg och kändes oseriöst ut.

Emelie 2019-07-27

Vår son spydde på kvällen efter bad i Dammsjön. Reagerade också på att det var samma personal i kiosken som städade toaletterna.

Badplatser i närheten av Solvarbo, Dammsjön

Skönvikshallen

Badplats Skönvikshallen ligger i Säter i Dalarnas län.
Läs mer…

Skönvik

Badplats Skönvik ligger i Säter i Dalarnas län.
Läs mer…

Ljusternbadet

Ljustern är en mellanstor sjö belägen alldes vid staden Säter i Ljusteråns vattensystem. Själva badplatsen ligger vid campingen ca 1km söder om centrum. Vid varmt väder kan badet ha tämligen många besökare (>200/dag) och det har därför rapporterats som s.k. EU-bad av kommunen. Badvattenkvaliteten har de senaste åren klassats som utmärkt. Föroreningsrisken bedöms generellt som låg och utgörs främst av risken för utsläpp från enskilda avlopp eller det kommunala nätet vid särskilda händelser.
Läs mer…

Långsjön

Badplats Långsjön ligger i Borlänge i Dalarnas län.
Läs mer…

Tunets Bad

Badplats Tunets Bad ligger i Borlänge i Dalarnas län.
Läs mer…