Badplats Skuthamn

Badplats Skuthamn ligger i Ludvika i Dalarnas län. Skuthamnsbadet är beläget i Ludvika kommuns största sjö, Väsman, som har en yta på 45,7 km2.Badplatsområdet består av en stor gräsbevuxen yta med ett strandparti på ca 150 m, varav ett område utgörs av en sandstrand.

Vid badet finns bryggor och toaletter. Skuthamnsbadet är registrear som så kallat EU-bad av Ludvika kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badet utgör en del av ytvattenförekomsten Väsman som är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Väsman med Skuthamnsbadet, samt dess provtagningspunkt finns på karta 1.

Badplatsen ligger i sjön Väsman i Ludvika kommun I Dalarna. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande fina sommardagar. Badet ligger i Ludvika tätort och består av en stor gräsbevuxen yta. Det ca 150 m långa strandpartiet utgörs delvis av en sandstrand. Grunda och barnvänliga partier finns vid stranden. Vid bryggans slut blir vattnet djupare.

Badplatsen utgörs av ett stort grönområde med bland annat en beachvolleybollplan har anlagts. Platsen är även mycket populär för bland annat brännboll och kubbspel sommartid. Brygga finns. Parkering och toaletter finns. I nära anslutning till badområdet finns sommartid ett sötvattenakvarium med utställningar och glassförsäljning mm.

Vattnet i Skuthamn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-08-04.

Vattenkvalitet: Vattenförekomsten bedöms enligt ramdirektivet för ytvatten ha god ekologisk statutus och god kemisk ytvattenstatus.

Skuthamn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-08-04
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-04

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-04 18.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-08 16.0°C Tjänligt Nej <7 <10
2020-06-10 14.0°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Skuthamn

Actic Ludvika - Ludvika Sporthall

Badplats Actic Ludvika - Ludvika Sporthall ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Väsman, Hällarna

Badplats Väsman, Hällarna ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Hillängsbadet

Badplats Hillängsbadet ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Väsman, Sligen

Badplats Väsman, Sligen ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Nottjärn

Badplats Nottjärn ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…