Badplats Dammsjön

Badplats Dammsjön är ett insjöbad i Ludvika i Dalarnas län.

Vattnet i Dammsjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,5°C uppmätt 2020-07-22.

Dammsjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-22
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-22

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-22 18.5°C Tjänligt Nej <2 <10
2020-06-10 18.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
15°C  (2020-06-21)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Dammsjön

Nottjärn

Badplats Nottjärn ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Väsman, Sligen

Badplats Väsman, Sligen ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Haggen, Östansbo camping

Badplats Haggen, Östansbo camping ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Jägarnäsbadet

Badplats Jägarnäsbadet ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Jägarnäs

Jägarnäsbadet är beläget i sjön Haggen i Ludvika kommun i Dalarna. Sjön har en yta på 7,1 km2. Badplatsen utgörs av en stor grönyta med en sandstrand på ca 75 m. Brygga finns. Jägarnäsbadet är registrerat som s k EU-bad av Ludvika kommun enligt direktiv 2006/7EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Haggen rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Haggen med Jägarnäsbadet samt dess provtagningspunkter visas på karta nedan.
Läs mer…