Badplats Burtjärn

Badplats Burtjärn är ett insjöbad i Ludvika i Dalarnas län.

Vattnet i Burtjärn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,5°C uppmätt 2020-07-22.

Burtjärn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-22
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-22

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-22 19.5°C Tjänligt Nej <23 <10
2020-06-11 19.0°C Tjänligt Nej 1 30
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Burtjärn

Skuthamn

Skuthamnsbadet är beläget i Ludvika kommuns största sjö, Väsman, som har en yta på 45,7 km2.Badplatsområdet består av en stor gräsbevuxen yta med ett strandparti på ca 150 m, varav ett område utgörs av en sandstrand. Vid badet finns bryggor och toaletter. Skuthamnsbadet är registrear som så kallat EU-bad av Ludvika kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badet utgör en del av ytvattenförekomsten Väsman som är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Väsman med Skuthamnsbadet, samt dess provtagningspunkt finns på karta 1.
Läs mer…

Väsman, Brunnsvik

Badplats Väsman, Brunnsvik ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Actic Ludvika - Ludvika Sporthall

Badplats Actic Ludvika - Ludvika Sporthall ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Väsman, Hällarna

Badplats Väsman, Hällarna ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Väsman, Sligen

Badplats Väsman, Sligen ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…