Badplats Kyrkviken

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Kyrkviken ligger i Ludvika i Dalarnas län. Badet Kyrkviken är beläget i sjön Norra Hörken i Ludvika kommun i Dalarna.Sjön har en yta på 11,7 km2.

Badet har en sandstrand på ca 280 m. Bryggor finns.Kyrkviken är registrerad som ett s k EU-bad av Ludvika kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Norra Hörken som är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Norra Hörken med Kyrkviken samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan.

Badplatsen ligger i sjön Norra Hörken i Ludvika kommun. Det är en relativt stor badplats med över 200 badgäster fina sommardagar och anses av många vara traktens finaste badplats. Badet är långgrunt med en 50 m lång brygga. Utanför denna blir vattnet snabbt djupare. Sandstranden är ca 280 m lång. Stora grönytor finns.

En 50 m lång brygga finns. Toaletter och omklädningshytter finns, liksom goda parkeringsmöjligheter. Stora grön- och sandytor finns för lekar och spel. Lekutrustning finns. En kiosk med enklare servering finns på badplatsområdet.

Vattnet i Kyrkviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-08-04.

Vattenkvalitet: Ytvattenförekomsten Norra Hörken uppnår måttlig ekologisk status och god kemisk status enligt ramdirektivet för ytvatten.

Kyrkviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-08-04
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-04

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-04 18.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-08 16.0°C Tjänligt Nej <18 <10
2020-06-10 15.0°C Tjänligt Nej 3 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
18°C  (2020-06-15)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Åke 2020-08-10

Det är ett bra bad men dåligt att kiosken var stängd i går. Och vattnet var kallt i går

Badplatser i närheten av Kyrkviken

Norra Hörken

Badplats Norra Hörken ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Hörken, Norra Hörken

Badplats Hörken, Norra Hörken ligger i Ljusnarsberg i Örebro län.
Läs mer…

Actic Gym

Badplats Actic Gym ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Actic Grängesberg - Grängesbadet

Badplats Actic Grängesberg - Grängesbadet ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Saxen

Badplats Saxen ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…