Badplats Jägarnäs

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Jägarnäs ligger i Ludvika i Dalarnas län. Jägarnäsbadet är beläget i sjön Haggen i Ludvika kommun i Dalarna. Sjön har en yta på 7,1 km2.

Badplatsen utgörs av en stor grönyta med en sandstrand på ca 75 m. Brygga finns. Jägarnäsbadet är registrerat som s k EU-bad av Ludvika kommun enligt direktiv 2006/7EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Haggen rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Haggen med Jägarnäsbadet samt dess provtagningspunkter visas på karta nedan.

Jägarnäsbadet ligger i sjön Haggen i Ludvika kommun. Det är en relativt stor badplats med över 200 badande fina sommardagar. Badet ligger på en udde och består av en ca 75 m lång sandstrand, som är relativt långgrund. Stora grönytor finns. Nedanför dessa finns ett strandområde där vattnet snabbt blir djupare.

En stor grönyta finns för lekar och spel. Även en lekpark finns. Toaletter och goda parkeringsmöjligheter finns.Det finns även en servering som drivs i privat regim.

Vattnet i Jägarnäs är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-08-04.

Vattenkvalitet: Ytvattenförekomsten uppnår god ekologisk status och god kemisk stattus enligt ramdirektivet för ytvatten.

Jägarnäs hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-08-04
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-04

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-04 17.0°C Tjänligt Nej <2 <10
2020-07-08 17.5°C Tjänligt Nej <8 <30
2020-06-10 16.0°C Tjänligt Nej 7 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
22°C  (2018-05-30)
15.4°C  (2020-05-22)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Jägarnäs

Jägarnäsbadet

Badplats Jägarnäsbadet ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Haggen, Östansbo camping

Badplats Haggen, Östansbo camping ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Knutsbotjärnen

Badplats Knutsbotjärnen ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Räfsnäs

Badplats Räfsnäs ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…

Nottjärn

Badplats Nottjärn ligger i Ludvika i Dalarnas län.
Läs mer…