Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Studentviken

Badplats Studentviken ligger i Karlskrona i Blekinge län. Badplatsen ligger i en vik 2 km norr om Karlskrona centrum i anslutning till villaområdet Västra Mark. Badplatsen ligger i anslutning till motionsslingor och idrottsplats.

Stranden är barnvänlig med sandstrand längst in i viken.

Wc vid badplatsen

Vattnet i Studentviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,4°C uppmätt 2021-06-01.

Vattenkvalitet: God kemisk ytvattenstatus Måttlig ekologisk status

Studentviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-01
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-01

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-01 16.4°C Tjänligt Nej 20 <10
2021-06-01 16.4°C Tjänligt Nej 20 <10
2020-07-20 21.0°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-06-29 23.4°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-02 17.7°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Studentviken

Långö

Badplatsen ligger 2 km norr om Karlskrona centrum inom stadsdelen Långö.
Läs mer…

Skönstavik

Badplatsen är belägen 5 km norr om Karlskrona centrum i det inre av Danmarksfjärden. Badplatsen är lätt att nå från E22. Den fyrstjärniga Skönstaviks camping ligger i direkt anslutning till badet
Läs mer…

Dragsö barnbadvik

Badplatsen ligger i en havsvik på södra delen av ön Dragsö, knappt 2 km väster om Karlskrona centrum och är belägen inom den fyrstjärniga Dragsö Camping.
Läs mer…

Hästö, Coldinubadet

Badplats Hästö, Coldinubadet ligger i Karlskrona i Blekinge län.
Läs mer…

Simhall & varmbadhus

Badplats Simhall & varmbadhus ligger i Karlskrona i Blekinge län.
Läs mer…