Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Skönstavik

Badplats Skönstavik ligger i Karlskrona i Blekinge län. Badplatsen är belägen 5 km norr om Karlskrona centrum i det inre av Danmarksfjärden. Badplatsen är lätt att nå från E22.

Den fyrstjärniga Skönstaviks camping ligger i direkt anslutning till badet

Badplatsen är utrustad med bryggor och trampolin. Stranden som är belägen i ett lövskogsområde är en blandning av klippor och sand.

Inom campingen finns minigolf, beachvolley, restaurang, samlingslokal, affär, servering, wc och lekplats.

Vattnet i Skönstavik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,6°C uppmätt 2021-06-01.

Vattenkvalitet: God kemisk ytvattenstatus Måttlig ekologisk status

Skönstavik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-01
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-01

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-01 16.6°C Tjänligt Nej 10 <10
2021-06-01 16.6°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-07-20 22.5°C Tjänligt m. Anm. Nej 216 10
2020-06-29 24.5°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-06-02 17.5°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Skönstavik

Studentviken

Badplatsen ligger i en vik 2 km norr om Karlskrona centrum i anslutning till villaområdet Västra Mark. Badplatsen ligger i anslutning till motionsslingor och idrottsplats.
Läs mer…

Långö

Badplatsen ligger 2 km norr om Karlskrona centrum inom stadsdelen Långö.
Läs mer…

Hästö, Coldinubadet

Badplats Hästö, Coldinubadet ligger i Karlskrona i Blekinge län.
Läs mer…

Ringö

Badplats Ringö ligger i Karlskrona i Blekinge län.
Läs mer…

Dragsö barnbadvik

Badplatsen ligger i en havsvik på södra delen av ön Dragsö, knappt 2 km väster om Karlskrona centrum och är belägen inom den fyrstjärniga Dragsö Camping.
Läs mer…