Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Kristianopel

Badplats Kristianopel ligger i Karlskrona i Blekinge län. Badplatsen ligger i Kristianopels samhälle precis utanför Kristianopels historiska stadsmur i närhet av Petriåns mynning i Östersjön.

Badplatsen är försedd med två badbryggor. Vattnet kan tidvis vara grumligt

Campingplats med restaurang, café, båtuthyrning och minigolfbana finns i anslutning till badplatsen.

Vattnet i Kristianopel är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,5°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: God kemisk ytvattenstatus Måttlig ekologisk status

Kristianopel hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 21.5°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-07-27 19.0°C Tjänligt Nej 20 20
2020-07-06 18.0°C Tjänligt Nej 31 20
2020-06-08 15.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Kristianopel

Södra Kärr

Badplats Södra Kärr ligger i Torsås i Kalmar län.
Läs mer…

Skeppevik

Badplats Skeppevik ligger i Torsås i Kalmar län.
Läs mer…

Badudden

Badplats Badudden ligger i Torsås i Kalmar län.
Läs mer…

Dalskär

Badplats Dalskär ligger i Torsås i Kalmar län.
Läs mer…

Hallarum

Badplatsen ligger ca 2 km söder om Jämjö samhälle vid Hallarumsviken som är en del av Östersjön.
Läs mer…