Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Hästö, Coldinubadet

Badplats Hästö, Coldinubadet är ett havsbad i Karlskrona i Blekinge län.

Vattnet i Hästö, Coldinubadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,1°C uppmätt 2021-06-01.

Hästö, Coldinubadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-01
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-01

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-01 16.1°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-06-01 16.1°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-20 21.5°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-06-29 23.2°C Tjänligt Nej <10 10
2020-06-02 16.5°C Tjänligt Nej 20 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
26°C  (2018-08-04)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hästö, Coldinubadet

Ringö

Badplats Ringö ligger i Karlskrona i Blekinge län.
Läs mer…

Studentviken

Badplatsen ligger i en vik 2 km norr om Karlskrona centrum i anslutning till villaområdet Västra Mark. Badplatsen ligger i anslutning till motionsslingor och idrottsplats.
Läs mer…

Stumholmen

Badplatsen, som har Blå Flagg ligger i centrala Karlskrona på ön Stumholmen i en historiskt intressant miljö. Stumholmen tillhörde tidigare försvaret och Marinmuseum är beläget intill badplatsen.
Läs mer…

Långö

Badplatsen ligger 2 km norr om Karlskrona centrum inom stadsdelen Långö.
Läs mer…

Simhall & varmbadhus

Badplats Simhall & varmbadhus ligger i Karlskrona i Blekinge län.
Läs mer…