Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Dragsö barnbadvik

Badplats Dragsö barnbadvik ligger i Karlskrona i Blekinge län. Badplatsen ligger i en havsvik på södra delen av ön Dragsö, knappt 2 km väster om Karlskrona centrum och är belägen inom den fyrstjärniga Dragsö Camping.

Stranden är barnvänlig och sandig. Badplatsen är handikappanpassad.

Omklädning, dusch och wc finns på själva badplatsen. I omedelbar närhet finns restaurang, affär, minigolfbana, samlingslokal och lekplats. Utanför entrén till campingen finns en stor parkeringsplats. Sommartid trafikeras rutten Dragsö Camping Karskrona centrum med skärgårdsbåt

Vattnet i Dragsö barnbadvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,4°C uppmätt 2021-06-01.

Vattenkvalitet: God kemisk ytvattenstatus Måttlig ekologisk status

Dragsö barnbadvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2021-06-01
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-01

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-01 15.4°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-06-01 15.4°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-20 22.0°C Tjänligt Nej 20 <10
2020-06-29 22.2°C Tjänligt Nej <10 10
2020-06-02 17.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Dragsö barnbadvik

Saltö

Badplatsen ligger 1 km väster om Karlskrona centrum inom stadsdelen Saltö. Badplatsen har en vacker utsikt söderut mot öarna Aspö och Hasslö.
Läs mer…

Långö

Badplatsen ligger 2 km norr om Karlskrona centrum inom stadsdelen Långö.
Läs mer…

Simhall & varmbadhus

Badplats Simhall & varmbadhus ligger i Karlskrona i Blekinge län.
Läs mer…

Tallholmen

Badplats Tallholmen ligger i Karlskrona i Blekinge län.
Läs mer…

Studentviken

Badplatsen ligger i en vik 2 km norr om Karlskrona centrum i anslutning till villaområdet Västra Mark. Badplatsen ligger i anslutning till motionsslingor och idrottsplats.
Läs mer…