Badplats Rådasjön, Hästviken

Badplats Rådasjön, Hästviken ligger i Härryda i Västra Götalands län. Hästviken ligger i Rådasjön, i Härryda kommun i Västra Götaland. Badet har sandstrand, bryggor samt hopptorn.

Rådasjön är registrerad som ett EU-bad av Härryda kommun enligt direktiv 2006/7 EG. Ytvattenförekomsten Rådasjön är en insjö om 1,9 km2 rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen ligger vid Rådasjön nedanför Råda säteri i Mölnlycke, Härryda kommun. Stranden består främst av sand. Badet har sandbotten som längre ut övergår i sjöbotten. Badplatsen omges av en stor gräsmatta.

Badplatsen har bryggor, toalett och hopptorn. Cirka 300 m till parkering. Badplatsen storstädas på våren och dykning sker efter skräp på bottnen. Under högsäsong besöks badplatsen dagligen för kontroll och städning.

Vattnet i Rådasjön, Hästviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,9°C uppmätt 2013-08-05.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: God Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2013-08-05
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-05
Rapporterade temperaturer:
19°C  (2019-06-07)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Rådasjön, Hästviken

RådasjönHästviken

Badplats RådasjönHästviken ligger i Härryda i Västra Götalands län.
Läs mer…

Rådasjön , Hästviken

Badplats Rådasjön , Hästviken ligger i Härryda i Västra Götalands län.
Läs mer…

Rådasjön , Hästviken

Badplats Rådasjön , Hästviken ligger i Härryda i Västra Götalands län.
Läs mer…

Rådasjön

Badvattnet Rådasjön är en 210 ha stor sjö, belägen i Västra Götaland. Det är en handikappsanpassad badplats med brygga. Rådasjön är en måttligt näringsrik sjö med artrik fiskfauna. Rådasjön är även dricksvattentäkt för Mölndals stad. Rådasjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Södra Långvattnet

Badvattnet Södra Långevattnet är en 11 ha stor sjö belägen i Västra Götaland. Sjön har regelbundet kalkats sedan mitten av 1960-talet. Fiskfaunan i sjön består förutom av utplanterade bäckröding, regnbåge och öring av bland annat gädda, sutare, ål och småspigg. För fiske krävs fiskekort. Södra Långevattnet användes tidigare som vattentäkt, men numera sker inget uttag. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…