Badplats Vänern Torsviken

Badplats Vänern Torsviken ligger i Karlstad i Värmlands län. Badplatsen ligger vid Torsviken och ligger vid en grund bukt av Vänern i Karlstads kommun. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG

Badplatsen ligger vid Torsviken som är en del av Vänern i Karlstads kommun. Den har en 2 meter bred sandstrand och har mycket stora gräsytor. Strandzonen är ca 50meter. Badet är långrunt och det finns en brygga. Klippbad finns i anslutning.

Brygga finns.Torrdass och sopställningar finns. I nära anslutning finns en mindre lekplats och minigolfbana.

Vattnet i Vänern Torsviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,5°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Del av vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten. Ekologisk status: God Kemisk status: Uppnår ej god

Vänern Torsviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 17.5°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-08-04 16.0°C Tjänligt Nej 7 <10
2020-07-14 17.5°C Tjänligt Nej 17 <10
2020-06-23 19.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-06-02 17.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vänern Torsviken

Vänern Bomstad

Badplatsen är belägen i en vik av Vänern. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Sim- & sporthall Vålberg

Badplats Sim- & sporthall Vålberg ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Skutberget, Karlstad

Badplats Skutberget, Karlstad ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Vänern Skutberget

Badplatsen ligger vid Vänern i Karlstad kommun. Den har ca 800 m strandzon, bestående av klippor och sandstrand.Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Grums Bad & Sport

Badplats Grums Bad & Sport ligger i Grums i Värmlands län.
Läs mer…