Badplatsen Södra Mosaren

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplatsen Södra Mosaren ligger i Karlstad i Värmlands län. Mosaren ligger i nordöstra delen av Karlstads kommun, den ligger vid södra Mosaren och är en liten, djup sjö som ligger inbäddad i tallskog omgiven av sandmarker. .

Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG

Mosaren ligger i nordöstra delen av Karlstads kommun, den ligger vid södra Mosaren och är en liten sjö som ligger inbäddad i tallskog omgiven av sandmarker. Den har en 35 meter bred och 50 meter lång sandstrand

Badplatsen har omklädningshytter, torrklosett och soptunnor. Här anordnas simskola och det finns en brygga.

Vattnet i Södra Mosaren är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2019-07-15.

Vattenkvalitet: Inga uppgifter

Södra Mosaren hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 20°C
2019-07-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-07-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-07-15 20.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2019-06-24 20.0°C Tjänligt Nej 5 <10
2019-06-03 16.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
24°C  (2018-07-19)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Ulla 2018-07-23

En fin liten badplats

Badplatser i närheten av Södra Mosaren

Mangenbadet

Mangenbaden ligger vid sjön Mången. Vattnet är klart beroende på att den till stor del är grundvattenmatad. Strändernas vegetation är varierande och tillgängligenheten är god.Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Lungsund

Badplatsen Lungsund ligger i Storfors i Värmlands län.
Läs mer…

Gapern Örnäs

Badet ligger vid sjön Gapern. Badet är ett kommunalt bad.Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Stora Tjärn

Badplatsen Stora Tjärn ligger i Filipstad i Värmlands län.
Läs mer…

Molkomsjön, Graningebadet

Badplatsen ligger vid molkomsjön,Karlstad kommun och huvudsaklig tillrinningsområde är Borssjön. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…