Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210609 - 20210615): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats ett flertal gånger främst i mellersta och sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-15

Cyanobakterier 2021-06-15
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Ängskär

Badplats Ängskär är ett havsbad i Knivsta i Uppsala län.

Vattnet i Ängskär är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,0°C uppmätt 2020-07-07.

Ängskär hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 14°C
2020-07-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-07 14.0°C Tjänligt Ingen uppgift 57 100
2020-06-09 11.0°C Tjänligt Ingen uppgift <1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ängskär

Lövstabruk

Badplats Lövstabruk ligger i Knivsta i Uppsala län.
Läs mer…

Fagerviken

Badplats Fagerviken ligger i Knivsta i Uppsala län.
Läs mer…

Sundsbadet

Badplats Sundsbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Gräsöbadet

Badplats Gräsöbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Tallparken, Öregrund

Badplats Tallparken, Öregrund ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…