Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Norrhamnen, Batteriet

Badplats Norrhamnen, Batteriet är ett havsbad i Vaxholm i Stockholms län.

Vattnet i Norrhamnen, Batteriet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,4°C uppmätt 2020-06-29.

Norrhamnen, Batteriet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2020-06-29
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-06-29

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-06-29 21.4°C Tjänligt Ingen uppgift 46 33
2020-06-08 13.6°C Tjänligt Ingen uppgift 2 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Norrhamnen, Batteriet

Batteriet, Norrhamnen

Badplats Batteriet, Norrhamnen ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Fredrikstrandsbadet

Badplats Fredrikstrandsbadet ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Fredriksstrandsbadet

Badplats Fredriksstrandsbadet ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Tenöbadet

Badplatsen ligger i Tenöviken på Tenö i Vaxholms kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt och har därmed den högsta klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…

Tynningö, Myrholmsmaren

Badplats Tynningö, Myrholmsmaren ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…