Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210617 - 20210623): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta och Norra Östersjön samt i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-23

Cyanobakterier 2021-06-23
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Grönviken

Badplats Grönviken är ett havsbad i Vaxholm i Stockholms län.

Vattnet i Grönviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,5°C uppmätt 2021-06-07.

Grönviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.5°C Tjänligt Ingen uppgift <1 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Grönviken

Vegabacken

Badplats Vegabacken ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Tynningö, Myrholmsmaren

Badplats Tynningö, Myrholmsmaren ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Batteriet, Norrhamnen

Badplats Batteriet, Norrhamnen ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Norrhamnen, Batteriet

Badplats Norrhamnen, Batteriet ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Fredrikstrandsbadet

Badplats Fredrikstrandsbadet ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…