Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210617 - 20210623): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta och Norra Östersjön samt i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-23

Cyanobakterier 2021-06-23
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Tenöbadet

Badplats Tenöbadet ligger i Vaxholm i Stockholms län. Badplatsen ligger i Tenöviken på Tenö i Vaxholms kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt och har därmed den högsta klassificering enligt badvattendirektivet.

Badplatsen ligger i Tenöviken på Bogesundslandet, i södra Vaxholmsfjärden, Vaxholms kommun. Badet består av en 250 m lång sandstrand som delas av en badklippa. Vid badet finns stora gräsytor med inslag av buskar och träd. Omgivningen består av skogsmark med bland annat motionsspår samt Blå leden, en populär naturstig. Nedanför Morfarsstugan finns en större brygga med 2,5 m djup. Utanför badplatsen finns en flytflotte. Badplatsen är tillgänglig via kommunala färdmedel (ca 1 km).

Vid badet finns ett mobilt omklädnadsrum, torrtoa, lekplats, grillplats, bänkar och soppsorteringskärl. I Morfarstugan finns kiosk och servering (1 juni - 20 augusti) samt möjlighet till uthyrning av cykel och roddbåt. En större parkeringsplats ligger ca 200 m från Morfarsstugan.

Vattnet i Tenöbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,5°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Södra Vaxholmsfjärden är ett övergångsvatten med otillfredsställande ekologisk status (2009) på grund av övergödning. Under sommaren är siktdjupet och mängden fosfor otillfredsställande. God ekologisk status förväntas uppnås år 2021. Den kemiska ytvattenstatusen (exkl. kvicksilver) är god (2009).

Tenöbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 17.5°C Tjänligt Ingen uppgift 5 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Tenöbadet

Fredriksstrandsbadet

Badplats Fredriksstrandsbadet ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Fredrikstrandsbadet

Badplats Fredrikstrandsbadet ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Batteriet, Norrhamnen

Badplats Batteriet, Norrhamnen ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Norrhamnen, Batteriet

Badplats Norrhamnen, Batteriet ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Eriksöbadet

Badplatsen ligger på Eriksö i Vaxholms kommun och vetter mot Tallaröfjärden. Det är en välbesökt och populär badplats som ligger i anslutning till Waxholmstrand camping. Badplatsen är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt och har därmed den högsta klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…