Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Eriksöbadet

Badplats Eriksöbadet ligger i Vaxholm i Stockholms län. Badplatsen ligger på Eriksö i Vaxholms kommun och vetter mot Tallaröfjärden. Det är en välbesökt och populär badplats som ligger i anslutning till Waxholmstrand camping.

Badplatsen är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt och har därmed den högsta klassificering enligt badvattendirektivet.

Badplatsen är stor och ligger på Eriksö, i Tallaröfjärden, Vaxholm kommun. Badet är ca 220 m lång sandstrand som delas av en badklippa. Stränderna kantas av klippor och skog. I direkt anslutning till badet finns en camping, Waxholmstrand, med ett stort serviceutbud (20 april - 1 oktober). Badbrygga finns i anslutning till stranden samt ett hopptorn. Omgivningen består av skogsområde som utgör ett av kommunens stora friluftsområden med bl.a. motionsspår. Parkeringsplats finns i anslutning till motionsspåret. Ca 300 m öster om badplatsen har Vaxholms roddarförening sitt klubbhus.

Mobila omklädnadsrum, grillplats, lekplats och soppsorteringskärl. I anslutning till badstranden finns en kiosk på campingplatsen med försäljning/servering, WC, dusch, minigolfbana, boulebana, beachvolleybollplan samt möjlighet till hyra av roddbåt, kajak och kanot.

Vattnet i Eriksöbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,5°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Tallaröfjärden är ett övergångsvatten med måttlig ekologisk status (2009) på grund av övergödning. Både växtplankton och klorofyllhalten är måttligt. Under sommaren är totalmängden kväve måttlig medan fosfor och siktdjupet är otillfredsställande. Den kemiska ytvattenstatusen (exkl. kvicksilver) är god (2009).

Eriksöbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 17.5°C Tjänligt Ingen uppgift 1 1
2020-07-20 19.1°C Tjänligt Ingen uppgift 3 3
2020-06-29 21.0°C Tjänligt Ingen uppgift 8 1
2020-06-08 14.0°C Tjänligt Ingen uppgift <1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Eriksöbadet

Fredriksstrandsbadet

Badplats Fredriksstrandsbadet ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Fredrikstrandsbadet

Badplats Fredrikstrandsbadet ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Tenöbadet

Badplatsen ligger i Tenöviken på Tenö i Vaxholms kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt och har därmed den högsta klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…

Bogesund, Fridhemsbadet

Badplats Bogesund, Fridhemsbadet ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…

Batteriet, Norrhamnen

Badplats Batteriet, Norrhamnen ligger i Vaxholm i Stockholms län.
Läs mer…