Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210617 - 20210623): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta och Norra Östersjön samt i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-23

Cyanobakterier 2021-06-23
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Vätö, Håknäs Sandviken

Badplats Vätö, Håknäs Sandviken är ett havsbad i Norrtälje i Stockholms län.

Vattnet i Vätö, Håknäs Sandviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 12,0°C uppmätt 2021-06-04.

Vätö, Håknäs Sandviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 12°C
2021-06-04
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-04

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-04 12.0°C Tjänligt Nej 6 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
20°C  (2020-06-22)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vätö, Håknäs Sandviken

Håknäs

Badplats Håknäs ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Lågarö Örn

Badplats Lågarö Örn ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Nysättra badet

Badplats Nysättra badet ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Gräddö, Björkö Örn

Badplats Gräddö, Björkö Örn ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Åkeröbadet

Badplats Åkeröbadet ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…