Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210617 - 20210623): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta och Norra Östersjön samt i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-23

Cyanobakterier 2021-06-23
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Rådmansö, Åkeröbadet

Badplats Rådmansö, Åkeröbadet är ett havsbad i Norrtälje i Stockholms län.

Vattnet i Rådmansö, Åkeröbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 9,0°C uppmätt 2021-05-27.

Rådmansö, Åkeröbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 9°C
2021-05-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-05-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-05-27 9.0°C Tjänligt Ingen uppgift 3 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Rådmansö, Åkeröbadet

Åkeröbadet

Badplats Åkeröbadet ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Lågarö Örn

Badplats Lågarö Örn ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Havsbad, Norrtälje

Badplats Havsbad, Norrtälje ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Spillersboda, Spillersbodabade

Badplats Spillersboda, Spillersbodabade ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Gräddö, Björkö Örn

Badplats Gräddö, Björkö Örn ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…