Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210617 - 20210623): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta och Norra Östersjön samt i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-23

Cyanobakterier 2021-06-23
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Blidö, Rådmansholmen

Badplats Blidö, Rådmansholmen är ett havsbad i Norrtälje i Stockholms län.

Vattnet i Blidö, Rådmansholmen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,0°C uppmätt 2021-06-07.

Blidö, Rådmansholmen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 15.0°C Tjänligt Nej 8 <10
2021-05-31 9.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Blidö, Rådmansholmen

Rådmansholmen

Badplats Rådmansholmen ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Spillersboda, Spillersbodabade

Badplats Spillersboda, Spillersbodabade ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Solöbadet

Badplats Solöbadet ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Rådmansö, Åkeröbadet

Badplats Rådmansö, Åkeröbadet ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Åkeröbadet

Badplats Åkeröbadet ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…