Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210614 - 20210620): Blomningar har den senste veckan observerats främst i östra delen av Mellersta Östersjön, i Sydöstra Östersjön, liksom i Hanöbukten. Utfärdat av: L.Fyrberg
2021-06-20

Cyanobakterier 2021-06-20
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Lännerstabadet

Badplats Lännerstabadet är ett havsbad i Nacka i Stockholms län.

Vattnet i Lännerstabadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-07.

Lännerstabadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.0°C Tjänligt Nej 11 2
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lännerstabadet

Fisksätrabadet

Badplats Fisksätrabadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Bagarsjöbadet

Badplats Bagarsjöbadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Kocktorpsbadet

Badplats Kocktorpsbadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Boobadet

Badplats Boobadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Glasbruksbadet

Badplats Glasbruksbadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…