Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Fisksätrabadet

Badplats Fisksätrabadet är ett havsbad i Nacka i Stockholms län.

Vattnet i Fisksätrabadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,0°C uppmätt 2020-06-29.

Fisksätrabadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2020-06-29
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-06-29

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-06-29 21.0°C Tjänligt Nej 29 11
2020-06-22 19.0°C Tjänligt Nej 22 4
2020-06-15 17.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 150 130
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Fisksätrabadet

Lännerstabadet

Badplats Lännerstabadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Bagarsjöbadet

Badplats Bagarsjöbadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Kocktorpsbadet

Badplats Kocktorpsbadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Boobadet

Badplats Boobadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Baggensuddsbadet

Badplats Baggensuddsbadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…