Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Boobadet

Badplats Boobadet är ett havsbad i Nacka i Stockholms län.

Vattnet i Boobadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,0°C uppmätt 2020-06-29.

Boobadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2020-06-29
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-06-29

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-06-29 21.0°C Tjänligt Nej 4 3
2020-06-15 16.0°C Tjänligt Nej 8 <1
2020-06-08 18.0°C Tjänligt Nej 4 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Boobadet

Bagarsjöbadet

Badplats Bagarsjöbadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Fisksätrabadet

Badplats Fisksätrabadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Lännerstabadet

Badplats Lännerstabadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Baggensuddsbadet

Badplats Baggensuddsbadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…

Kocktorpsbadet

Badplats Kocktorpsbadet ligger i Nacka i Stockholms län.
Läs mer…