Badplats Lundhagen

Betyg: 4/5 (5 röster)

Badplats Lundhagen ligger i Ekerö i Stockholms län. Lundhagsbadet i Mälaren ligger i södra delen av Ekerö kommun ut mot Rödstensfjärden. Vid badet finns bryggor som inringar själva badområdet.

Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Ekerö kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomsten (Rödstensfjärden, Mälaren) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Lundhagen samt dess provtagningspunkt visas på Karta. Se under Bild nedan. Badvattnet har de 3 senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badplatsen ligger i Mälaren i Ekerö kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badet består av sandstrand och stora gräsytor. Botten består av sand och delvis lera.

Vid badet finns omklädningsrum, toaletter, kallvattensdusch utomhus, kiosk med enkel kaffeservering. Parkeringsytorna är begränsade.

Vattnet i Lundhagen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-14.

Vattenkvalitet: God ekologisk status. Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.

Lundhagen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-14 18.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2021-06-04 16.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lundhagen

Södran

Badplatsen Södran i Mälaren, ligger i södra delen av Ekerö kommun ut mot Rödstensfjärden. Den har en ca 2 meter bred och 100 meter lång sandstrand. Badvattnet Södran är registrerat som sk EU-bad av Ekerö kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst (Mälaren, Rödstensfjärden) rapportrad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Södran samt dess provtagningspunkt visas på Karta. Se under Bild nedan
Läs mer…

Mälaren, Slagstabadet

Badplatsen är belägen intill Slagsta marina. Här finns lekplats, fotbollsplan, beachvolley, grillplatser, brygga och handikappramp. Service som finns här är kiosk, omklädningsrum, toaletter och dusch/bad.
Läs mer…

Skäludden

Badplats Skäludden ligger i Ekerö i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Johannesdalsbadet

Badplats Mälaren, Johannesdalsbadet ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Fittjabadet

Badplats Fittjabadet ligger i Botkyrka i Stockholms län.
Läs mer…