Badplats Ekestad

Badplats Ekestad är ett insjöbad i Kristianstad i Skåne län.

Vattnet i Ekestad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,0°C uppmätt 2019-07-22.

Ekestad hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 22°C
2019-07-22
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-07-22

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-07-22 22.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2019-07-08 19.0°C Tjänligt Nej 10 <10
2019-06-24 24.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2019-06-10 19.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ekestad

Österslöv

Badplats Österslöv ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Balsby

Balsbybadet är beläget cirka 4 km norr om Kristianstad i den sydöstra delen av Råbelövssjön. Sjön är drygt 6 kvadratkilometer stor, tillhör Helgeåns avrinningsområde och är eutrof (näringsrik), med tidvis förekommande algblomning. Näringstillförseln sker till stor del från jordbruksmark. En minskning av näringstillförseln är angelägen. Tillrinningen utgörs dock till stor del av grundvatten. Undervattensvegetationen innehåller flera skyddsvärda arter av nate, särv och kransalger. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Kristianstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Balsbybadet utgör en del av ytvattenförekomsten Råbelövssjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Balsbybadet samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Balsbybadet fick 2010 bedömningen "utmärkt kvalitet" vid klassifiering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG men har tidigare klassats lägre.
Läs mer…

Kiaby

Badplats Kiaby ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Ivö

Ivösjön är, med en yta på 54 km² och ett djup på 51 m, Skånes största och djupaste sjö. I sjön ligger Ivön (150 invånare). Ivösjön är av stort turistiskt värde och har ett relativt rent och måttligt näringsrikt vatten. Ett flertal bad- och båtplatser finns runt sjön. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Kristianstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Ivöbadet utgör en del av ytvattenförekomsten Ivösjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ivöbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen "utmärkt kvalitet" vid klassifiering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Ivösjön tillhör Skräbeåns avrinningsområde. Sjön påverkas mest av den näringsrika Holjeån, tillflödet från norr. Sjöns stora djup gör att vattenmassan får en tydlig temperaturskiktning sommar och vinter, med tidvis syrebrist i bottenvattnet. En minskning av näringstillförseln är angelägen.
Läs mer…

Furustad - Furustads

Parkering, bryggor, rutschkana, lekplats, wc, grillplats, bord & bänkar. Nära till mat- och fikaställe.
Läs mer…