Badplats Balsby

Badplats Balsby ligger i Kristianstad i Skåne län. Balsbybadet är beläget cirka 4 km norr om Kristianstad i den sydöstra delen av Råbelövssjön. Sjön är drygt 6 kvadratkilometer stor, tillhör Helgeåns avrinningsområde och är eutrof (näringsrik), med tidvis förekommande algblomning.

Näringstillförseln sker till stor del från jordbruksmark. En minskning av näringstillförseln är angelägen. Tillrinningen utgörs dock till stor del av grundvatten. Undervattensvegetationen innehåller flera skyddsvärda arter av nate, särv och kransalger. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Kristianstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Balsbybadet utgör en del av ytvattenförekomsten Råbelövssjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Balsbybadet samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Balsbybadet fick 2010 bedömningen "utmärkt kvalitet" vid klassifiering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG men har tidigare klassats lägre.

Badplatsen består av en öppen gräsyta som sträcker sig ned mot en liten sandstrand. Vid stranden finns flytbrygga, vattenrutchkana och grillplats.

Parkering och toalett finns i anslutning till badplatsen. På stranden finns räddningsflotte. Balsby har varken egen affär eller kiosk.

Vattnet i Balsby är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-14.

Vattenkvalitet: Råbelövssjön har otillfredställande ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Källa: VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Balsby hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-14 18.0°C Tjänligt Nej 5 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Balsby

Österslöv

Badplats Österslöv ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Ekestad

Badplats Ekestad ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Furustads badplats

Badplats Furustads badplats ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Tivolibadet

Badplats Tivolibadet ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Kiaby

Badplats Kiaby ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…