Badplats Ivösjön, Orudden

Badplats Ivösjön, Orudden är ett insjöbad i Bromölla i Skåne län.

Vattnet i Ivösjön, Orudden är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,5°C uppmätt 2021-06-08.

Ivösjön, Orudden hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 16.5°C Tjänligt Nej 1 2
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ivösjön, Orudden

Ivösjön, Klackabadet

Badplats Ivösjön, Klackabadet ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…

Levrasjön, Råbybadet

Badplats Levrasjön, Råbybadet ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…

Bromölla Vattenskidklubb

Badplats Bromölla Vattenskidklubb ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…

Ivösjön, Korsholmen

Badplats Ivösjön, Korsholmen ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…

Ivö

Ivösjön är, med en yta på 54 km² och ett djup på 51 m, Skånes största och djupaste sjö. I sjön ligger Ivön (150 invånare). Ivösjön är av stort turistiskt värde och har ett relativt rent och måttligt näringsrikt vatten. Ett flertal bad- och båtplatser finns runt sjön. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Kristianstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Ivöbadet utgör en del av ytvattenförekomsten Ivösjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ivöbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen "utmärkt kvalitet" vid klassifiering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Ivösjön tillhör Skräbeåns avrinningsområde. Sjön påverkas mest av den näringsrika Holjeån, tillflödet från norr. Sjöns stora djup gör att vattenmassan får en tydlig temperaturskiktning sommar och vinter, med tidvis syrebrist i bottenvattnet. En minskning av näringstillförseln är angelägen.
Läs mer…