Badplats Hjälmaren, Katrinelund

Badplats Hjälmaren, Katrinelund ligger i Örebro i Örebro län. Hjälmaren är Sveriges till ytan fjärde största sjö, 483 km2 stor. Badet i Katrinelund ligger vid södra stranden av den del av sjön som kallas Storhjälmaren.

Badplatsen är välbesökt och registrerat som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badplatsen ligger vid Hjälmaren, Flatviken, nordost om Stora Mellösa, i Örebro kommun. Badet som är relativt långgrunt har sandbotten, sandstrand, bryggor och omges av stora gräsytor. Badplatsen klassas som ett EU-bad då den har fler än 200 badande per dag.

I anslutning till badet finns torrtoaletter, omklädningsrum och en grillplats. I närheten av badplatsen finns även en kiosk och en restaurang.

Vattnet i Hjälmaren, Katrinelund är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Hjälmaren Sveriges till ytan fjärde största sjö med en sjöyta på 483 km2. Sjön har ett genomsnittligt djup på 6,2 meter och ett maximalt djup på 20 meter. Sjöns vattenvolym är 3 km3 och vattnets omsättningstid är 3,4 år. Vattnets strömningsriktning är i huvudsak östlig. Hjälmarens ekologiska status klassas som otillfredsställande och sjön uppnår inte god kemisk status. Hjälmaren har problem med övergödning och risken för algblomning är stor under sensommaren.

Hjälmaren, Katrinelund hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-20 18.0°C Tjänligt Nej 17 90
2020-07-13 17.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-07-07 15.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 430 150
2020-06-23 18.0°C Tjänligt Nej 6 <10
2020-06-16 18.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 61 260
2020-06-09 15.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
20°C  (2018-07-01)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hjälmaren, Katrinelund

Hjälmaren, Åstabadet

Badplats Hjälmaren, Åstabadet ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Hjälmaren, Norra Vinön

Badplats Hjälmaren, Norra Vinön ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Hjälmarbaden

Badplats Hjälmarbaden ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Lunger bokärr

Badplats Lunger bokärr ligger i Arboga i Västmanlands län.
Läs mer…

Norra Ässundet

Badplats Norra Ässundet ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…