Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Nötö

Badplats Nötö är ett havsbad i Oskarshamn i Kalmar län.

Vattnet i Nötö är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,4°C uppmätt 2020-07-27.

Nötö hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 18.4°C Tjänligt Nej <1 <1
2020-07-13 17.2°C Tjänligt Nej 1 3
2020-06-29 21.9°C Tjänligt Nej 1 2
2020-06-15 17.0°C Tjänligt Nej 2 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Nötö

Vånevik

Badplats Vånevik ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…

Åsvallesund

Badplats Åsvallesund ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…

Gunnarsö Grytan

Badplats Gunnarsö Grytan ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…

Gunnarsö Hopptorn

Badplatsen Gunnarsö ligger i östra delen av Oskarshamns tätort. Stranden är ca 200 meter lång och består av sandstrand och klippor. Det finns brygga med ett 10 meters hopptorn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste åren fått bedömningen utmärkt alternativt bra kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Vattenpalatset i Mönsterås AB

Badplats Vattenpalatset i Mönsterås AB ligger i Mönsterås i Kalmar län.
Läs mer…