Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Havslätt

Betyg: 3/5 (1 röst)

Badplats Havslätt ligger i Oskarshamn i Kalmar län. Badplatsen Havslätt ligger i norra delen av Oskarshamns tätort. Stranden är ca 150 meter lång och består av sand.

Det finns en lång brygga med 3 meters hopptorn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste åren fått bedömningen utmärkt alternativt bra kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen är ett havsbad belägen i en vik med sandstrand. Botten består av sand. Det finns en längre brygga med ett mindre hopptorn på 3 meter. Badet har en ramp för funktionshindrande och bänkar längs promenaden norrut. En mindre lekplats finns i nära anknytning till stranden med rutschkana och gungor.

Badplatsen ligger i anslutning till en camping där det finns bland annat toaletter, restaurang, kiosk, café, minigolf och beachvolleybollbana. Det finns en större parkering 200 meter från stranden.

Vattnet i Havslätt är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,1°C uppmätt 2020-07-27.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten Oskarshamnsområdet. Ekologisk status är måttlig. Kemisk status (utan kvicksilver) uppnår god status.

Havslätt hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 15.1°C Tjänligt Nej 4 6
2020-07-13 14.5°C Tjänligt Nej <1 1
2020-06-29 20.7°C Tjänligt Nej 1 <1
2020-06-15 15.4°C Tjänligt Nej 1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Havslätt

Gunnarsö Hopptorn

Badplatsen Gunnarsö ligger i östra delen av Oskarshamns tätort. Stranden är ca 200 meter lång och består av sandstrand och klippor. Det finns brygga med ett 10 meters hopptorn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste åren fått bedömningen utmärkt alternativt bra kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Gunnarsö Grytan

Badplats Gunnarsö Grytan ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…

Åsvallesund

Badplats Åsvallesund ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…

Dragskär

Badplats Dragskär ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…

Forshult

Badplats Forshult ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…