Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Gunnarsö Hopptorn

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplatsen Gunnarsö Hopptorn ligger i Oskarshamn i Kalmar län. Badplatsen Gunnarsö ligger i östra delen av Oskarshamns tätort. Stranden är ca 200 meter lång och består av sandstrand och klippor.

Det finns brygga med ett 10 meters hopptorn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste åren fått bedömningen utmärkt alternativt bra kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.Badplatsen är ett havsbad belägen på ö med både sand- och klippstrand. Botten är av skiftande slag; sten, sand m.m. Det finns fasta betongbryggor och ett 10 meters hopptorn med hopp på 10-7-5-3 och 1 meter. En mindre lekplats finns i närheten av stranden. Badet har en ramp för funktionshindrande. I anslutning till badplatsen på öns östra sida finns Gunnarsö Gryta som är ett naturligt barnbad med sandbotten.På campingen finns bland annat toaletter, restaurang, kiosk, café och äventyrsgolf. Det finns parkering till badet som delas med Gunnarsö Semesterbyns gäster.

Vattnet i Gunnarsö Hopptorn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,0°C uppmätt 2020-07-27.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten Oskarshamnsområdet. Ekologisk status är måttlig. Kemisk status (utan kvicksilver) uppnår god status.

Gunnarsö Hopptorn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 15.0°C Tjänligt Nej 2 <1
2020-07-13 15.6°C Tjänligt Nej 2 2
2020-06-29 20.2°C Tjänligt Nej <1 <1
2020-06-15 16.9°C Tjänligt Nej 7 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
21°C  (2019-08-05)
21°C  (2020-06-27)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gunnarsö Hopptorn

Gunnarsö Grytan

Badplats Gunnarsö Grytan ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…

Havslätt

Badplatsen Havslätt ligger i norra delen av Oskarshamns tätort. Stranden är ca 150 meter lång och består av sand. Det finns en lång brygga med 3 meters hopptorn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste åren fått bedömningen utmärkt alternativt bra kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Åsvallesund

Badplats Åsvallesund ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…

Dragskär

Badplats Dragskär ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…

Vånevik

Badplats Vånevik ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…