Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Dragskär

Badplats Dragskär är ett havsbad i Oskarshamn i Kalmar län.

Vattnet i Dragskär är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,0°C uppmätt 2020-07-27.

Dragskär hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 21.0°C Tjänligt Nej <1 <3
2020-07-09 14.7°C Tjänligt Nej 3 11
2020-06-29 22.8°C Tjänligt Nej <1 2
2020-06-10 14.1°C Tjänligt Nej 1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
28°C  (2019-07-28)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Dragskär

Havslätt

Badplatsen Havslätt ligger i norra delen av Oskarshamns tätort. Stranden är ca 150 meter lång och består av sand. Det finns en lång brygga med 3 meters hopptorn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste åren fått bedömningen utmärkt alternativt bra kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Bredviken

Badplats Bredviken ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…

Gunnarsö Hopptorn

Badplatsen Gunnarsö ligger i östra delen av Oskarshamns tätort. Stranden är ca 200 meter lång och består av sandstrand och klippor. Det finns brygga med ett 10 meters hopptorn. Badplatsen är klassad som EU-bad och har under de senaste åren fått bedömningen utmärkt alternativt bra kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Gunnarsö Grytan

Badplats Gunnarsö Grytan ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…

Fårbosjön

Badplats Fårbosjön ligger i Oskarshamn i Kalmar län.
Läs mer…