Badplats Vilshärad

Badplats Vilshärad ligger i Halmstad i Hallands län. Vilshäradsstranden är en del av en drygt tre km lång fin sandstrand med höga sanddyner. Här finns gott om service i anslutning till stranden.

I skogen innanför dynerna samt i reservatet söder om stranden finns fina promenadstigar. Stranden är delvis livräddarbevakad och delvis tillgänglighetsanpassat. Badet är klassat som ett EU-bad av Halmstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 159,6 km2 stora ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Vilshärad samt dess provtagningspunkt visas på kartan.

Sandstrand med fina dyner och sandbotten. Långgrunt till normalt vattendjup. Med dess längd på ca 1100 m sträcker sig stranden från Lynga naturstrand i norr till Strandgården i söder. Stranden och badet ingår i Haverdals naturreservat med dess fina promenadstigar. Naturreservatsföreskrifter gäller på stranden. Vattnet är något strömt och det förekommer en del tång längst stranden. Under högsäsong är badet delvis livräddarbevakat.

Parkering, WC, tillgänglighetsanpassad parkering och WC, dusch, soptunnor

Vattnet i Vilshärad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2021-06-14.

Vattenkvalitet: God kemisk ytvattenstatus. Otillfredställande ekologisk status och

Vilshärad hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-14 16.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vilshärad

Ringenäs

Ringenässtranden utgör norra delen av Tylöbuktens drygt fyra km långa sandstrand och är klassad med Blå Flagg. I Ringenäs kommer man nära stranden med bil. Stranden är till viss del livräddarbevakad. Badet är klassat som ett EU-bad av Halmstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 159,6 km2 stora ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Ringenäs samt dess provtagningspunkt visas på kartan.
Läs mer…

Haverdal

Haverdalsstranden är en del av en totalt tre km lång sandstrand med höga fina sanddyner längs Halmstads kuststräcka. Här finns handikappanpassad WC, torrclosett samt kiosk som är öppen sommartid. I naturreservatet ovanför dynerna finns fina promenadstigar. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Haverdal norra samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen bra vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Frösakull

Stranden i Frösakull är en del av den drygt 4 km långa sandstranden i Tylöbukten och ligger strax norr om Tylösands badplats. Frösakullsstranden är till viss del livräddarbevakad. Badet är klassat som ett EU-bad av Halmstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 159,6 km2 stora ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Frösakull samt dess provtagningspunkt visas på kartan.
Läs mer…

Frösakull, First camp

Stranden i Frösakull är en del av den drygt 4 km långa sandstranden i Tylöbukten och ligger strax norr om Tylösands badplats. Stranden är till viss del livräddarbevakad. Badet är klassat som ett EU-bad av Halmstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 159,6 km2 stora ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Frösakull samt dess provtagningspunkt visas på kartan.
Läs mer…

Tylöbäck

Tylöbäck är en del av Tylösand strand och den drygt 4 km långa sandstranden. Badplatsen ligger norr om Tylösand. Badet är klassat som ett EU-bad av Halmstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 159,6 km2 stora ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Tylösand samt dess provtagningspunkt visas på kartan.
Läs mer…