Badplats Haverdal

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplats Haverdal ligger i Halmstad i Hallands län. Haverdalsstranden är en del av en totalt tre km lång sandstrand med höga fina sanddyner längs Halmstads kuststräcka. Här finns handikappanpassad WC, torrclosett samt kiosk som är öppen sommartid.

I naturreservatet ovanför dynerna finns fina promenadstigar. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Haverdal norra samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen bra vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Mycket fin sandstrand med fina sanddyner. Haverdalsstrand är ca 1700 m lång och sträcker sig från Själarevet i norr till Lynga naturstrand i söder. Den norra delen äv stranden är mest välbesökt och är klassad som EU-bad medan den södra hör till Halmstads naturstränder.

Parkering på promenadavstånd, handikappsanpassad WC finns vid parkeringen, livräddningsmaterial, dusch, soptunnor på stranden.

Vattnet i Haverdal är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-08-03.

Vattenkvalitet: God kemisk ytvattenstatus.Otillfredställande ekologiska status.

Haverdal hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-08-03
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-03

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-03 17.0°C Tjänligt Nej 60 20
2020-07-27 18.0°C Tjänligt Nej 18 <10
2020-07-23 17.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-20 18.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 30 250
2020-07-06 16.5°C Tjänligt Nej 10 20
2020-06-22 - Tjänligt Nej 30 10
2020-06-08 15.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Haverdal

Vilshärad

Vilshäradsstranden är en del av en drygt tre km lång fin sandstrand med höga sanddyner. Här finns gott om service i anslutning till stranden. I skogen innanför dynerna samt i reservatet söder om stranden finns fina promenadstigar. Stranden är delvis livräddarbevakad och delvis tillgänglighetsanpassat. Badet är klassat som ett EU-bad av Halmstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 159,6 km2 stora ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Vilshärad samt dess provtagningspunkt visas på kartan.
Läs mer…

Ringenäs

Ringenässtranden utgör norra delen av Tylöbuktens drygt fyra km långa sandstrand och är klassad med Blå Flagg. I Ringenäs kommer man nära stranden med bil. Stranden är till viss del livräddarbevakad. Badet är klassat som ett EU-bad av Halmstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 159,6 km2 stora ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Ringenäs samt dess provtagningspunkt visas på kartan.
Läs mer…

Steninge

Steningestranden är en ca 350 m lång sandstrand som är omgiven av liggvänliga klippor på Storaskär. Stranden delas av en betongpir. Stranden är delvis handikappanpassad (handikapptoalett). Den södra strandhalvan är klassad som ett EU-bad av Halmstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 159,6 km2 stora ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Steninge samt dess provtagningspunkt visas på kartan.
Läs mer…

Frösakull

Stranden i Frösakull är en del av den drygt 4 km långa sandstranden i Tylöbukten och ligger strax norr om Tylösands badplats. Frösakullsstranden är till viss del livräddarbevakad. Badet är klassat som ett EU-bad av Halmstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 159,6 km2 stora ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Frösakull samt dess provtagningspunkt visas på kartan.
Läs mer…

Frösakull, First camp

Stranden i Frösakull är en del av den drygt 4 km långa sandstranden i Tylöbukten och ligger strax norr om Tylösands badplats. Stranden är till viss del livräddarbevakad. Badet är klassat som ett EU-bad av Halmstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG och badvattnet utgör en del av den 159,6 km2 stora ytvattenförekomsten S m Hallands kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet Frösakull samt dess provtagningspunkt visas på kartan.
Läs mer…