Badplats Visby, Snäckviken

Badplats Visby, Snäckviken ligger på Gotland i Gotlands län. Snäckviken är en liten vik strax norr om Visby. Snäckvikens strandbad består av en sandstrand som är ca 300 m lång med runda betongbryggor.

Snäckviken är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Snäckvikens strandbad utgör en del av ytvattenförekomst Gotlands nordvästra kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Snäckviken har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Snäckvikens badplats ligger ca 3 km norr om Visby. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badplatsen ligger i en liten långgrund vik med sandbotten. Där det finns betongbryggor är det ca 1-1,5 m djupt och botten är sten och sand. Ytor med sand och gräs omger badplatsen.

Parkeringsplats, toaletter och sopkärl finns vid stranden. Restaurang, pool, stugby och campingplats finns även i nära anslutning.

Vattnet i Visby, Snäckviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,9°C uppmätt 2021-09-16.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

Visby, Snäckviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 16°C
2021-09-16
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-08-10

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-08-10 17.8°C Tjänligt Nej 20 6
2021-07-14 22.5°C Tjänligt Nej 75 7
2021-06-15 19.0°C Tjänligt Nej 10 3
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapporterade temperaturer:

Temp Datum
19°C 2021-06-21

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Visby, Snäckviken

Inga recensioner av Visby, Snäckviken ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Visby, Snäckviken

Gustavsvik

Badplats Gustavsvik ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Visby, Norderstrand

Badplats Visby, Norderstrand ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Visby: Melonenbadet

Badplats Visby: Melonenbadet ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Visby, Kallbadhuset

Kallbadhuset är ett relativt litet havsbad som ligger i anslutning till Visby hamn. Havsbadet består av en ca 50 m lång anlagd sandstrand. Vid badet finns en bred brygga med stegar. Kallbadhuset är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Kallbadhusets havsbad utgör en del av ytvattenförekomst Gotlands nordvästra kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Solbergabadet

Badplats Solbergabadet ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210826 - 20210901): Den senaste veckan har mindre blomningar detekterats ett fåtal gånger i mellersta Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-09-01

Cyanobakterier 2021-09-01
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.