Badplats Väskinde, Brissund

Badplats Väskinde, Brissund ligger på Gotland i Gotlands län. Brissund ligger på Gotlands västkust. Badstranden är ca 200 m lång.

Det finns många sommarstugor i området och en liten campingplats i närheten. Brissund är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av Gotlands nordvästra kustvattenrapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Brissund har de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger i Väskinde, ca 10 km norr om Visby. Badstranden är relativt långgrund, botten utörs av sand och till viss del sten. Badstranden är ca. 200 m lång och omges av sanddynor och gräs.

En grusad parkering och 2 sommartoaletter.

Vattnet i Väskinde, Brissund är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2013-07-31.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2013-07-31
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-07-31

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Väskinde, Brissund

Visby, Snäckviken

Snäckviken är en liten vik strax norr om Visby. Snäckvikens strandbad består av en sandstrand som är ca 300 m lång med runda betongbryggor. Snäckviken är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Snäckvikens strandbad utgör en del av ytvattenförekomst Gotlands nordvästra kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Snäckviken har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Gustavsvik

Badplats Gustavsvik ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Hejdeby kalkbrott

Badplats Hejdeby kalkbrott ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Visby, Norderstrand

Badplats Visby, Norderstrand ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Visby: Melonenbadet

Badplats Visby: Melonenbadet ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…