Badplats Väskinde, Brissund

Badplats Väskinde, Brissund ligger på Gotland i Gotlands län. Brissund ligger på Gotlands västkust. Badstranden är ca 200 m lång.

Det finns många sommarstugor i området och en liten campingplats i närheten. Brissund är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av Gotlands nordvästra kustvattenrapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Brissund har de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger i Väskinde, ca 10 km norr om Visby. Badstranden är relativt långgrund, botten utörs av sand och till viss del sten. Badstranden är ca. 200 m lång och omges av sanddynor och gräs.

En grusad parkering och 2 sommartoaletter.

Vattnet i Väskinde, Brissund är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 13,5°C uppmätt 2021-09-22.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

Väskinde, Brissund hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 14°C
2021-09-22
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-07-14 24.0°C Tjänligt Nej 10 4
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Väskinde, Brissund

Inga recensioner av Väskinde, Brissund ännu

Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Väskinde, Brissund

Visby, Snäckviken

Snäckviken är en liten vik strax norr om Visby. Snäckvikens strandbad består av en sandstrand som är ca 300 m lång med runda betongbryggor. Snäckviken är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Snäckvikens strandbad utgör en del av ytvattenförekomst Gotlands nordvästra kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Snäckviken har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Gustavsvik

Badplats Gustavsvik ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Hejdeby kalkbrott

Badplats Hejdeby kalkbrott ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Visby, Norderstrand

Badplats Visby, Norderstrand ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Visby: Melonenbadet

Badplats Visby: Melonenbadet ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210826 - 20210901): Den senaste veckan har mindre blomningar detekterats ett fåtal gånger i mellersta Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-09-01

Cyanobakterier 2021-09-01
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.