Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Östergarn, Sandviken

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Östergarn, Sandviken ligger på Gotland i Gotlands län. Sandviken är en mindre vik på östra Gotland med en ca 1 km lång sandstrand. Sandvikens strandbad är registrerat som s.

k. EU-bad av Gotlands kommun enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Sandviken utgör en del av ytvattenförekomst Östra Gotlands södra kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Sandviken har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Sandviken ligger i Östergarn ca 46 km från Visby. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Strandbadet består av en ca 1 km lång sandstrand. Badet är långgrunt med sandbotten. Badet omges av sanddyner.

Det finns två grusade parkeringsplatser, toaletter och sopkärl. Det finns en mindre kiosk i anslutning till stranden och en mindre campingplats.

Vattnet i Östergarn, Sandviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,5°C uppmätt 2020-08-03.

Vattenkvalitet: Ekologisk status: måttlig Kemisk status: uppnår ej god

Östergarn, Sandviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2020-08-03
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-03

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-03 20.5°C Tjänligt Nej <10 <1
2020-07-07 14.5°C Tjänligt Nej <10 3
2020-06-08 14.6°C Tjänligt Nej 10 5
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Östergarn, Sandviken

Grynge

Badplats Grynge ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Katthammarsvik

Badplats Katthammarsvik ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Sjauster

Badplats Sjauster ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Ängmansviken

Badplats Ängmansviken ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Ardre: Ardre Hed

Badplats Ardre: Ardre Hed ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…